Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Klooster en school

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
31743
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/31743

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Schaapstraat nr. 8. Na de grondige verbouwing van de kerk in 1892, laat pastoor J. De Hondt in 1899 een klooster en school in de Schaapstraat optrekken voor de zusters van Sint-Vincentius uit Kortemark, die sinds 1884 in Uitkerke verblijven. Het huidige kloostergebouw van de Zusters van de H. Jozef, waarachter het schooltje, is gedateerd "1926" en "1929". Vervaecke R. en Priem J., Uytkerke toen,Aanduiding van

Is de vaststelling van

Klooster en school

Schaapstraat 8 (Blankenberge)
Het huidige kloostergebouw van de Zusters van de Heilige Jozef, waarachter het schooltje, is gedateerd "1926" en "1929".