Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Herenhuis

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
31805
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/31805

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Nr. 9. Imposant herenhuis. Breedhuis van twaalf trav. en twee en een halve bouwl. onder schilddak (Vlaamse pannen), met oude kernen. Lijstgevel met asymmetrische dubbelhuisopstand; huidige ordonnantie teuggaand op de verbouwingen van 1847 en 1853. Mogelijke samenvoeging van vier diephuizen, cf. Marcus Gerards (1562) en deels af te leiden uit de huidige gevelordonnantie. Vóór 1847: negen l.trav.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Herenhuis

Hoogstraat 9 (Brugge)
Imposant herenhuis. Breedhuis van twaalf traveeën en twee en een halve bouwlaag onder schilddak (Vlaamse pannen), met oude kernen. Lijstgevel met asymmetrische dubbelhuisopstand; huidige ordonnantie teuggaand op de verbouwingen van 1847 en 1853.