Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Parochiekerk Sint-Jan-Baptist-Onthoofding

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 31808   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/31808

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Georiënteerde neogotische kerk met ommuurd en deels beboomd (populieren) kerkhof, waarvan de westelijke toegang wordt gemarkeerd door hekpijlers. Ingeplant op de noordwest-zijde van de dorpskom.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Parochiekerk Sint-Jan-Baptist-Onthoofding

Knollestraat zonder nummer (Veurne)
Georiënteerde neogotische kerk met ommuurd en deels beboomd (populieren) kerkhof, waarvan de westelijke toegang wordt gemarkeerd door hekpijlers. Ingeplant op de noordwest-zijde van de dorpskom.


Is de omvattende vaststelling van

Orgel kerk Sint-Jan-Baptist-Onthoofding

Eggewaartskapelle (Veurne)
Het orgel werd in 1862 gebouwd door Petrus Albertus Loncke (Hoogstade). Het is rond 1875 overgebracht naar de nieuwe kerk; misschien geschiedden er toen reeds enkele wijzigingen. Volgens Jos Loncke zou het orgel vernield geweest zijn in de Eerste Wereldoorlog, doch het huidige orgel is nog steeds een P. Loncke-orgel (gesigneerd en gedateerd); het werd wel ooit ernstig beschadigd maar het is niet bekend in welke omstandigheden. Na de beschadiging werd het orgel niet naar zijn oorspronkelijke toestand hersteld, maar summier en onvolledig opgelapt.