Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Klooster van de zusters Apostelinen en bijhorende meisjesschool

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
31814
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/31814

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Voormalig klooster van de zusters Aapostolinnen en bijhorende meisjesschool. Het voormalig kloostercomplex omvat een kapel van de jaren 1920 haaks op de straat georiënteerd met links daarvan een kloostervleugel die vermoedelijk in de jaren 1940-1950 grondig werd verbouwd.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Klooster van de zusters apostolinnen en bijhorende meisjesschool

Hendrik Consciencestraat 36 (Diksmuide)
Voormalig klooster van de zusters Aapostolinnen en bijhorende meisjesschool. Het voormalig kloostercomplex omvat een kapel van de jaren 1920 haaks op de straat georiënteerd met links daarvan een kloostervleugel die vermoedelijk in de jaren 1940-1950 grondig werd verbouwd.