Beschermd monument

Parochiekerk Sint-Martinus met kerkhofkapel, grafmonument en kerkhofmuur met toegangstrap

Beschermd monument van 23-06-1999 tot heden

ID
3188
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/3188

Besluiten

Parochiekerk Sint-Martinus met kerkhofkapel, grafmonument, kerkhofmuur en kerkhof
definitieve beschermingsbesluiten: 23-06-1999  ID: 3458

Beschrijving

De parochiekerk Sint-Martinus is, met inbegrip van de kerkhofmuur met toegangstrap, de kerkhofkapel en het grafmonument tegen de kerkhofmuur, beschermd als monument. De romaanse toren, die reeds in 1935 als monument werd beschermd, maakt eveneens deel uit van deze bescherming als monument.Waarden

De rangschikking als monument van de toren van de Sint-Martinuskerk is uitgebreid tot het volledige kerkgebouw, kerkhofkapel, grafmonument en kerkhofmuur met toegangstrap omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

De kern van deze zeer oude Sint- Martinusparochie wordt gevormd door de neoclassicistische kerk met rijk gestoffeerd interieur, in 1844 aangebouwd tegen de 12de-eeuwse romaanse kerktoren.
De kerksite is omringd met kerkhofmuur, deels daterend uit de romaanse, deels uit de 19de-eeuwse bouwfase. Op het kerkhof zijn de kapel en het grafmonument van kanunnik de Haxhe twee monumentale gegevens die het beeld van deze site bepalen.
Monumentale kerkheuvel met centraal ingeplante kerk en omringend kerkhof dat integrerend deel uitmaakt van deze zeer oude kerksite.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Parochiekerk Sint-Martinus

Sint-Evermarusstraat zonder nummer (Tongeren)
Neoclassicistische kerk, in 1844 aangebouwd tegen de romaanse toren van de oorspronkelijke kerk uit de 12de eeuw. Gelegen temidden van het ommuurde kerkhof.