Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Logegebouw La Flandre

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
31886
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/31886

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Samenstel van enkele gebouwen aan Sleutelbrug, evenwijdig met de Speelmansrei, en achterliggende maçonnieke tempel van "La Flandre".Aanduiding van

Is de vaststelling van

Natiehuis La Flandre met vrijmetselaarstempel

Beenhouwersstraat 2 (Brugge)
Samenstel van enkele gebouwen aan Sleutelbrug, evenwijdig met de Speelmansrei, en achterliggende maçonnieke tempel van "La Flandre".