Beschermd monument

Parochiekerk Sint-Pieter en kerkhof

Beschermd monument van tot heden

ID
319
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/319

Besluiten

Parochiekerk Sint-Pieter en kerhof, pastorie, bomen in pastorietuin en dorpskern van Langdorp
definitieve beschermingsbesluiten: 13-11-2002  ID: 3966

Rechtsgevolgen

Meer informatie over de rechtsgevolgen van beschermingen vind je op onze website.

Beschrijving

Deze bescherming betreft de parochiekerk Sint-Pieter en het omringend kerkhof (volledig perceel).



Waarden

De Sint-Pieterskerk en kerkhof zijn beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Als voormalige afhankelijkheid van de Sint-Geertruiabdij in Leuven die er sinds 1260 het patronaatsrecht bezat vormt deze in bak– en ijzerzandsteen opgetrokken driebeukige plattelandskerk met pseudo-basilicale opstand een architectuurhistorisch opmerkelijk ensemble. Het eind 13de - begin 14de eeuw gedateerd vroeggotisch, rechthoekig koor met lancetvensters en de halfingebouwde 14de-eeuwse, vierkante westtoren met rondvenster en later toegevoegde traptoren (1699), beide in lokale ijzerzandsteen opgetrokken, vormen een mooie illustratie van de zogenaamde Demergotiek, terwijl de bakstenen beuken met ijzerzandstenen steekboogvensters uit 1776-1777 getuigen van een verzorgde Louis XV-stijl. Het stemmige kerkhof waarvan het ontstaan van de ommuring minstens teruggaat tot eind 17de eeuw vormt als “besloten hof” typologisch één geheel met de kerk.

artistieke waarde

De door Toscaanse zuilen en een met rocaillemotieven opgehoogd tongewelf gearticuleerde binnenruimte wordt verrijkt met een waardevol overwegend uit de 17de en de 18de eeuw daterend meubilair.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Parochiekerk Sint-Pieter

Langdorpsesteenweg (Aarschot)
Parochiekerk van het dorp Langdorp uit de 14de eeuw met ingrijpende verbouwing in de tweede helft van de 18de eeuw. De kerk ligt tussen de Demer en de Langdorpsesteenweg.


Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.