Parochiekerk Sint-Pieter en kerkhof

Beschermd monument van 13-11-2002 tot heden

Locatie

Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Aarschot
Deelgemeente Langdorp
Straat Langdorpsesteenweg
Locatie Langdorpsesteenweg Zonder nummer (Aarschot)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/24001/136.1
  • OB001491

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Parochiekerk Sint-Pieter

Langdorpsesteenweg zonder nummer, Aarschot (Vlaams-Brabant)

Parochiekerk van het dorp Langdorp uit de 14de eeuw met ingrijpende verbouwing in de tweede helft van de 18de eeuw. De kerk ligt tussen de Demer en de Langdorpsesteenweg.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Deze bescherming betreft de parochiekerk Sint-Pieter en het omringend kerkhof (volledig perceel).

Waarden

De Sint-Pieterskerk en kerkhof zijn beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Als voormalige afhankelijkheid van de Sint-Geertruiabdij in Leuven die er sinds 1260 het patronaatsrecht bezat vormt deze in bak– en ijzerzandsteen opgetrokken driebeukige plattelandskerk met pseudo-basilicale opstand een architectuurhistorisch opmerkelijk ensemble. Het eind 13de - begin 14de eeuw gedateerd vroeggotisch, rechthoekig koor met lancetvensters en de halfingebouwde 14de-eeuwse, vierkante westtoren met rondvenster en later toegevoegde traptoren (1699), beide in lokale ijzerzandsteen opgetrokken, vormen een mooie illustratie van de zogenaamde Demergotiek, terwijl de bakstenen beuken met ijzerzandstenen steekboogvensters uit 1776-1777 getuigen van een verzorgde Louis XV-stijl. Het stemmige kerkhof waarvan het ontstaan van de ommuring minstens teruggaat tot eind 17de eeuw vormt als “besloten hof” typologisch één geheel met de kerk.

artistieke waarde

De door Toscaanse zuilen en een met rocaillemotieven opgehoogd tongewelf gearticuleerde binnenruimte wordt verrijkt met een waardevol overwegend uit de 17de en de 18de eeuw daterend meubilair.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.