Beschermd monument

Parochiekerk Sint-Martinus: toren

Beschermd monument van 19-01-1935 tot heden

ID
3191
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/3191

Besluiten

Kerken, abdij en stadhuis
definitieve beschermingsbesluiten: 19-01-1935  ID: 6

Beschrijving

De toren van de parochiekerk Sint-Martinus te Rutten (Tongeren) is beschermd als monument.Waarden

De toren van de Sint-Martinuskerk is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

archeologische waarde

in casu oudheidkundige waarde

artistieke waarde

in casu kunstwaarde

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Parochiekerk Sint-Martinus

Sint-Evermarusstraat zonder nummer (Tongeren)
Neoclassicistische kerk, in 1844 aangebouwd tegen de romaanse toren van de oorspronkelijke kerk uit de 12de eeuw. Gelegen temidden van het ommuurde kerkhof.