Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Parochiekerk Sint-Martinus: kerkhof

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 23-06-1999 tot heden

ID
3192
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/3192

Besluiten

Parochiekerk Sint-Martinus met kerkhofkapel, grafmonument, kerkhofmuur en kerkhof
definitieve beschermingsbesluiten: 23-06-1999  ID: 3458

Beschrijving

Het kerkhof rondom de parochiekerk Sint-Martinus te Rutten (Tongeren) is beschermd als dorpsgezicht. De als monument beschermde kerkhofmuur met toegangstrap, kerkhofkapel, grafmonument en kerkhofmuur zijn eveneens in dit dorpsgezicht opgenomen. De als monument beschermde kerk is geen deel van het dorpsgezicht.Waarden

Het omringende kerkhof is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

De kern van deze zeer oude Sint- Martinusparochie wordt gevormd door de neoclassicistische kerk met rijk gestoffeerd interieur, in 1844 aangebouwd tegen de 12de-eeuwse romaanse kerktoren.
De kerksite is omringd met kerkhofmuur, deels daterend uit de romaanse, deels uit de 19de-eeuwse bouwfase. Op het kerkhof zijn de kapel en het grafmonument van kanunnik de Haxhe twee monumentale gegevens die het beeld van deze site bepalen.
Monumentale kerkheuvel met centraal ingeplante kerk en omringend kerkhof dat integrerend deel uitmaakt van deze zeer oude kerksite.


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Parochiekerk Sint-Martinus

Sint-Evermarusstraat zonder nummer (Tongeren)
Neoclassicistische kerk, in 1844 aangebouwd tegen de romaanse toren van de oorspronkelijke kerk uit de 12de eeuw. Gelegen temidden van het ommuurde kerkhof.