Rijkswachtkazerne van 1879

Beschermd monument van 04-11-2002 tot heden

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Hasselt
Deelgemeente Hasselt
Straat Guffenslaan
Locatie Guffenslaan 18 (Hasselt)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/71022/172.1
  • OL001648

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Rijkswachtkazerne van 1879

Guffenslaan 18, Hasselt (Limburg)

Statig, neoclassicistisch gebouw gedateerd op H-vormig grondplan, met voorhof langsheen de Guffenslaan, en gedateerd 1879.

Is de omvattende bescherming van

Voortuin van de rijkswachtkazerne

Guffenslaan 18 (Hasselt)

Voortuin bij de rijkswacht­kazerne uit 1879.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De rijkswachtkazerne van 1879 te Hasselt, is beschermd als monument.

Waarden

De rijkswachtkazerne is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Typisch 19de-eeuws overheidsgebouw, opgetrokken in 1879 in een al even typische neoklassieke stijl in een toenmalig stadsontwikkelingsgebied, op terreinen die waren vrijgekomen door de afbraak van de stadswallen. Het gebouw is opgetrokken in de franje van een voormalige gereputeerde volkswijk, die op deze manier werd gesaneerd en gecontroleerd.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
Neoklassiek gebouw op H-vormig grondplan, met voorhof langsheen de Guffenslaan, afgesloten met een sierlijke smeedijzeren balustrade. Bakstenen gebouw met kalkstenen plint, dertien traveeën en twee bouwlagen, onder een leien mansardedak met kroon in zink. Façade met grote steekboogvensters; traveeën verticaal geritmeerd door sierlijk verankerde lisenen en afwisselend bekroond door dakkapellen en oeil-de-boeufs; horizontaliserende terracottastrook tussen de eerste en tweede bouwlaag. In kalksteen beklemtoonde middenrisaliet met toegangspoort, pilasters, fries, attiek met inscriptie Rijkswacht en jaartal 1879, driehoekig fronton, extra gemarkeerd door een wapenschild, een bolbekroning en tropeeën.

sociaal-culturele waarde

Als goede vertegenwoordiging van de typische 19de-eeuwse bouw- en urbanisatiementaliteit. Daarnaast staat het in een vrij gaaf bewaard contemporain kader met verschillende gebouwtypes en stijlen. Het geheel heeft een sterke beeldbepalende waarde.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.