Dorpswoningen in vakwerkbouw

Beschermd monument van 19-07-2011 tot heden

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Sint-Truiden
Deelgemeente Brustem
Straat Brustem-Dorp
Locatie Brustem-Dorp 103, Brustem-Dorp 105 (Sint-Truiden)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/71053/285.1
  • OL002878

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Twee woningen in vakwerkbouw

Brustem-Dorp 103-105, Sint-Truiden (Limburg)

De twee woningen situeren zich in de dorpskern van Brustem. De achtertuin grenst aan de "Burggracht", de voormalige 8-vormige gracht rond de motte met 12de eeuwse burchttoren en de voorburcht met kerk en kerkhof.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De bescherming als monument betreft twee dorpswoningen in vakwerkbouw, gelegen in het centrum van Brustem.

Waarden

De dubbele vakwerkwoning is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Minstens sinds het midden van de 19de eeuw stond op deze plaats één woning. Deze woning werd ca. 1879 verbouwd tot of vervangen door twee woningen. De achtertuin grenst aan de burchtgracht, de voormalige 8-vormige gracht rond de motte met 12de-eeuwse burchttoren en de voorburcht met kerk en kerkhof. Het dorp Brustem heeft zich ontwikkeld rond deze burcht. De dubbele woning is het enige gekende restant van vakwerkwoningbouw in de dorpskern van Brustem. Een eenvoudige vakwerkwoning mét verdieping is bovendien zeldzaam.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: De twee woongelegenheden binnen eenzelfde vakwerkstructuur bestaan uit zeven ankerbalkgebinten, waarvan er momenteel vijf nog grotendeels bewaard zijn. Op enkele aanpassingen na, is de rechterwoning, nr. 105, de meest authentieke met stijl- en regelwerk, voornamelijk lemen invullingen en een zadeldak met Vlaamse pannen. Wat gelijkvloerse binnenindeling betreft, zijn de twee woningen elkaars spiegelbeeld: elk met een woonkamer met haard (gemeenschappelijke schoorsteen) aan de voorzijde en kleinere onderkelderde vertrekken aan de achterzijde. De (huidige) trap naar de verdieping bevindt zich naast de voordeur.

sociaal-culturele waarde

De panden behielden aanzienlijke vakwerkpartijen, die zeldzaam wordende getuigen vormen van een in onbruik geraakte en uit het straatbeeld verdwenen streekeigen houtbouwtraditie.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.