Beschermd monument

Burgerhuis De Engelkes

Beschermd monument van 04-11-2002 tot heden

ID
3200
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/3200

Besluiten

Woning De Engelkes en omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 04-11-2002  ID: 3951

Beschrijving

Het burgerhuis De Engelkes te Hasselt, is beschermd als monument.Waarden

Huis De Engelkes is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Art nouveau getint herenhuis, stilistisch te situeren in de late 19de tot vroeg 20ste eeuw, opgetrokken op terreinen die vrijkwamen na de afbraak van de stadswallen en die in samenhang met de aanleg van ringlanen, werden geëxploiteerd.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
Enkelhuis van het bel-étagetype, twee traveeën en drie bouwlagen onder leien zadeldak. Gecementeerde lijstgevel met bossagewerk en schijnvoegen, links met een licht geprononceerde zijrisaliet waarin rondboogdeur en dito venster, het geheel onder een torenachtige dakbekroning, rechts met korfbogig souterrain- en verdiepingvenster, evenals rechthoekig bel-étagevenster. De gevel wordt afgeboord door een overkragende kroonlijst, gestut door houten modillons. Blinde gevelvlakken zijn getooid met verdiepte panelen waarin wit-oker-groene sgrafitto-tekeningen werden aangebracht, met typische belle-époquethemata. Interne enkelhuisverdeling met hal- en trapsysteem in functie van de bel-étagestructuur.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Burgerhuis De Engelkes

Guffenslaan 34 (Hasselt)
Typisch laat-19de- tot vroeg 20ste-eeuws Ringlaanhuis in de betrekkelijk gaaf bewaarde gevelrij.