Beschermd monument

Burcht van Kessenich

Beschermd monument van 30-04-2004 tot heden
ID: 3206   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/3206

Besluiten

Burchtsite Kessenich met grafkapel Michiels, parochiekerk Sint-Martinus en grafstenen
definitieve beschermingsbesluiten: 30-04-2004  ID: 4237

Beschrijving

De bescherming omvat de burchtsite van Kessenich.Waarden

De burcht van Kessenich is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

zowel historisch als architectuurhistorisch (militaire architectuur) is de burcht van Kessenich belangrijk, omdat het één van de zeldzame voorbeelden is van een burcht uit de 12de eeuw. Hij is bovendien belangrijk omdat het hier gaat om een volledig uitgegroeide burchtsite met mot en voormot, waarop zich de kerk bevindt. In die vorm bleven slechts twee voorbeelden in Limburg bewaard: Brustem en Kessenich. Na verschillende opgravingen kwamen voldoende resten van de mottoren aan het licht om een duidelijk beeld te krijgen van het uitzicht en de geschiedenis van de burcht. De opgegraven resten dienen door de bescherming als monument tegen verval gevrijwaard te worden.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Motte van Kessenich

Kerkstraat zonder nummer (Kinrooi)
De site was de logische keuze voor de bouw van een versterking: een in de Maasvallei vooruitstekende hoogte, de meest oostelijke uitloper van het middenterras van de Maas.


Is de omvattende bescherming van

Twee opgaande zilverlindes als vredesbomen

Kerkstraat zonder nummer (Kinrooi)
Tegenover de kerk van Kessenich staat een oorlogsgedenkteken, geflankeerd door twee opgaande zilverlindes (Tilia tomentosa). Deze vredesbomen staan in een plantsoen, aan de voet van de motte.