Burgerhuis De Cat

Beschermd monument van 04-11-2002 tot heden

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Hasselt
Deelgemeente Hasselt
Straat Havermarkt
Locatie Havermarkt 27 (Hasselt)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/71022/170.1
  • OL001643

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Burgerhuis De Cat

Havermarkt 27, Hasselt (Limburg)

Breedhuis van het dubbelhuistype, vier traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak, uit de tweede helft van de 18de eeuw, doch aanpassing van de twee bovenverdiepingen in neoclassicistische stijl, uit de tweede helft van de 19de eeuw.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Het burgerhuis De Cat te Hasselt, is beschermd als monument.

Waarden

Huis De Cat is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Het huis wordt reeds in de 15de eeuw als gasthof aangehaald. Het pand beschikte over een achterliggende stal, die paalde aan de tuin van het Augustijnenklooster. De Augustijnen zouden het huis in de 17de eeuw in handen krijgen en in 1718 opnieuw verkopen, waarbij ze echter wel de stal behielden. Het huis werd in de 18de en 19de eeuw grondig verbouwd.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
Bakstenen dubbelhuistype, vier traveeën en drie bouwlagen onder kunstleien zadeldak. Façade met 18de-eeuws gelijkvloers (getoogde deur en verlaagde vensters, gevat in rechthoekige kalkstenen omlijsting met sluitsteen en druiplijst) en 19de-eeuwse verdiepingen (gecementeerd, sobere figuratieve en vegetale decoratie, balkon); achtergevel met 18de-eeuwse deur in omlijsting zoals aan de voorzijde; interne dubbelhuisstructuur.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.