Kasteel Het Lagendal

Beschermd monument van 11-06-2009 tot heden

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Lummen
Deelgemeente Lummen
Straat Lagendalstraat
Locatie Lagendalstraat 1 (Lummen)
Alternatieve naam Château Saint-Paul

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/71037/112.1
  • OL002780

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Kasteelpark Het Lagendal

Lagendalstraat 1 (Lummen)

Goed bewaarde aanleg van het gaaf bewaard, omgracht landgoed, onge­veer 8 hectare groot, met vierkante plat­te­grond en voor­malig kasteel La­gendal, teruggaand tot einde 18de of begin 19de eeuw.

Is de omvattende bescherming van

Kasteel Het Lagendal

Lagendalstraat 1, Lummen (Limburg)

Kasteel met hoeve, gelegen in een ruim park, door twee eikendreven verbonden met de Tiewinkelstraat.

Beschrijving

De bescherming omvat het kasteel Het Lagendal met omgeving en toegangsdreven.

Waarden

Kasteel Het Lagendal met omgeving en toegangsdreven is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

vervat in de visuele beleving van strak geordende architectuur, ingeplant in een eveneens strak geordend landschap, gestructureerd door grasvelden, dreven en lanen van voornamelijk zomereik en Amerikaanse eik.

historische waarde

in casu tuinkunsthistorische waarde: : vervat in de strakke aanleg van het cultuurlandschap begrensd door een natte gracht en een opgeworpen houtwal, begeleid door bomenrijen met ten zuidwesten een tuin en ronde vijver.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: : de gebouwen, namelijk het herenhuis uit rond 1800 als typisch landhuis in sobere neoclassicistische stijl met deels bewaarde interieurs (bordes trap, brede plankenvloeren, hoge dubbele deuren met oorspronkelijk hang- en sluitwerk); de beide dienstgebouwen in witgeschilderde baksteen met vernieuwde delen, als exemplarische voorbeelden van dit gebouwtype, met tegen het zuidoostelijk bijgebouw een toegevoegde serre en het geïsoleerd gelegen monumentaal bakhuis als noodzakelijke bestanddelen, verwijzend naar het agrarisch karakter en de autarkische levenswijze eigen aan dergelijke landhuizen met boerderijfunctie.
Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.