Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Burgerhuis

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
32103
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/32103

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Huis met bakstenen lijstgevel op plint van Atrechtse zandsteen.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Burgerhuis

Elverdingestraat 62 (Ieper)
Huis met bakstenen lijstgevel op plint van Atrechtse zandsteen.