Beschermd cultuurhistorisch landschap

Martelberg-Graftengebied

Beschermd cultuurhistorisch landschap van tot heden

ID
3211
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/3211

Besluiten

Martelberg-Graftengebied
definitieve beschermingsbesluiten: 02-07-1990  ID: 2368

Rechtsgevolgen

Meer informatie over de rechtsgevolgen van beschermingen vind je op onze website.

Beschrijving

De bescherming als landschap betreft het Martelberg-Graftengebied.
Dit is een oud cultuurlandschap met overblijfselen van terrasvormige landbouwontginning.
De taluds of graften tussen de graslanden op de terrassen zijn begroeid met hagen en struwelen (hakhout).Waarden

De Martelberg-Graftengebied is beschermd als landschap omwille van het algemeen belang gevormd door de:

wetenschappelijke waarde

in casu natuurwetenschappelijke waarde

esthetische waarde

-


Aanduiding van

Is de omvattende bescherming van

Holle weg Komberg

Komberg (Voeren)
Waar de weg Komberg naar rechts afdraait, loopt rechtdoor een onverharde weg steil de helling van de gelijknamige berg op. Het betreft een licht ingesneden natte voetweg die omhoog slingert tussen weilanden met meidoornhagen en verder op het plateau de bosrand volgt. De weg eindigt op het plateau bij de dwarsweg Kattenroth. Deze weg vormt de historische verbinding tussen Sint-Martens-Voeren en de noordelijk gelegen landbouwgronden en bospercelen. Dwars over het plateau was deze weg ook de meest directe verbinding tussen het dorp en de hoofdweg naar het oostelijk gelegen Ulvend. Oorspronkelijk liep deze weg verder door naar het noorden tot aan Vroelen en Noorbeek.


Houtkant op talud

Ulvend zonder nummer (Voeren)
De houtkant bij Ulvendkerkberg staat op een talud in een zijvallei van de Voer. Hij bestaat uit gewone hazelaar, meidoorn, gewone beuk, gewone es, scherpe hulst, zoete kers, sleedoorn en zomereik. Er is een natuurlijke verrijking met wilde bosrank.


Houtkant op talud langs holle weg

Komberg zonder nummer (Voeren)
De houtkant langs het talud van de holle weg 'Komberg' loopt in noordelijke richting, en vormt tevens de westelijke grens van het beschermde landschap 'Martelberg – Graftengebied'. De houtkant bestaat uit gladde iep, hakhout en opgaande bomen van gewone es, hakhout van hazelaar, hakhout van witte paardenkastanje, knotbomen van haagbeuk en hakhout van veldesdoorn. Daarnaast komt er ook kruisbes, gewone kardinaalsmuts en roos voor.


Houtkant op talud langs verlaten holle weg

Ulvend zonder nummer (Voeren)
De gemengde houtkant bij het gehucht Ulvend staat in het talud van een verlaten holle weg. De soortenrijke houtkant bestaat uit gewone hazelaar, zoete kers en meidoorn. Gewone haagbeuk komt voor als opgaande boom, en als knotboom, met omtrek van 310 cm. Gewone es komt voor als opgaande boom, hulst en zomereik als opgaande boom met een omtrek van meer dan 250 cm. Er is een natuurlijke verrijking met roos.


Houtkant op talud langs weg

Ulvend zonder nummer (Voeren)
De gemengde houtkant staat op een talud langs de weg Ulvend. De soortensamenstelling bestaat uit Hollandse linde, een restant van een veekering van meidoorn, gewone hazelaar, zoete kers, opgaande bomen van zomereik en opgaande bomen en hakhout van gewone es.


Houtkanten op graften Martelberg

Kattenroth zonder nummer, Ulvend zonder nummer (Voeren)
De gemengde houtkanten staan op de graften van de Martelberg. Dit graftengebied ligt op een zuidoost georiënteerde helling. De graften met houtkanten lopen parallel aan de hoogtelijnen.


Houtkanten op talud langs weg

Ulvend zonder nummer (Voeren)
De gemengde houtkant op talud ligt langs de bochtige weg Ulvend.


Knotwilg

Ulvend zonder nummer (Voeren)
De knotwilg met een omtrek van 383 cm en een knothoogte van 2.5 m staat op de perceelsgrens van een grasland bij de Ulvendkerkberg.


Opgaande es als hoekboom

Ulvend zonder nummer (Voeren)
De opgaande es is aangeplant in de hoek van een weiland, bij het gehucht Ulvend. De hoekboom heeft een mooie representatieve groeivorm en is een beeldbepalend object.


Veekeringen van meidoorn

Komberg zonder nummer (Voeren)
De geschoren meidoornhagen zijn aangeplant als veekering bij weilanden. Deze hagen langs perceelsgrenzen zijn op vele plaatsen in Sint-Martens-Voeren aanwezig. Ze hebben mooie representatieve groeivormen en zijn een beeldbepalend objecten in het Voerense landschap.


Veekeringen van meidoorn

Kattenroth zonder nummer, Kwinten zonder nummer (Voeren)
De geschoren meidoornhagen zijn aangeplant als veekering bij weilanden. Deze hagen langs perceelsgrenzen zijn op vele plaatsen in Sint-Martens-Voeren aanwezig. Ze hebben mooie representatieve groeivormen en zijn een beeldbepalend objecten in het Voerense landschap.


Veekeringen van meidoorn

Kwinten zonder nummer (Voeren)
De geschoren meidoornhagen zijn aangeplant als veekering bij weilanden. Deze hagen langs perceelsgrenzen zijn op vele plaatsen in Sint-Martens-Voeren aanwezig. Ze hebben mooie representatieve groeivormen en zijn een beeldbepalend objecten in het Voerense landschap.


Veekeringen van meidoorn

Ulvend zonder nummer (Voeren)
De geschoren meidoornhagen zijn aangeplant als veekering bij weilanden. Deze hagen langs perceelsgrenzen zijn op vele plaatsen in Sint-Martens-Voeren aanwezig. Ze hebben mooie representatieve groeivormen en zijn een beeldbepalend objecten in het Voerense landschap.


Veekeringen van meidoorn

Kattenroth zonder nummer (Voeren)
De geschoren meidoornhagen zijn aangeplant als veekering bij weilanden. Deze hagen langs perceelsgrenzen zijn op vele plaatsen in Sint-Martens-Voeren aanwezig. Ze hebben mooie representatieve groeivormen en zijn een beeldbepalend objecten in het Voerense landschap.


Veekeringen van meidoorn in Sint-Martens-Voeren

Kerkstraat zonder nummer (Voeren)
De geschoren meidoornhagen zijn aangeplant als veekering bij weilanden en beweide hoogstamboomgaarden. Deze hagen langs perceelsgrenzen zijn op vele plaatsen in Sint-Martens-Voeren aanwezig. Ze hebben mooie representatieve groeivormen en zijn een beeldbepalend objecten in het Voerense landschap.

Is de gedeeltelijke bescherming van

's Graven-, Sint-Martens- en Sint-Pietersvoeren

's Gravenvoeren, Remersdaal, Sint-Martens-Voeren, Sint-Pieters-Voeren, Teuven (Voeren)
De ankerplaats strekt zich uit over het grootste deel van de deelgemeenten ‘s-Gravenvoeren, Sint-Martens-Voeren en Sint-Pieters-Voeren en omvat de dorpskernen van deze gemeentes. De diep ingesneden Voer loopt centraal door de ankerplaats en aan weerszijden strekt zich een agrarisch landschap uit afgewisseld door bossen. Voeren heeft een zeer hoge concentratie aan holle wegen en graften. Typisch voor het landschap zijn de vele kom- en trechtervormige depressies of dolinen.


Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.