Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Burgerhuis

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
32126
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/32126

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Een weinig achterwaarts gelegen herenhuis met laag ommuurd voortuintje en recentere, links aanleunende garage.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Burgerhuis

Bellestraat 10 (Ieper)
Een weinig achterwaarts gelegen herenhuis met laag ommuurd voortuintje en recentere, links aanleunende garage.