Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Stadswoning

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 32177   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/32177

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Diephuis met verankerde, bakstenen tuitgevel, opklimmend tot de 16de eeuw. Grondige restauratie naar ontwerp van architect Louis François Charels in 1946.



Aanduiding van

Is de vaststelling van

Stadswoning

Gentpoortstraat 11 (Brugge)
Diephuis met verankerde, bakstenen tuitgevel, opklimmend tot de 16de eeuw. Grondige restauratie naar ontwerp van architect Louis François Charels in 1946.