Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Motte In de Burg met omgeving

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 01-03-1978 tot heden

ID: 3224   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/3224

Besluiten

Motte In de Burg en omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 01-03-1978  ID: 1176

Beschrijving

De bescherming omvat de motte In de Burg met omgeving.Waarden

De motte genaamd “In de Burg” met haar omgeving is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Motte genaamd In de Burg

Wijerdijk zonder nummer (Lanaken)
Deze motte is door de eeuwen heen bijna volledig genivelleerd.