Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoeve Bleyenberg van 1810

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 32250   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/32250

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Gedateerd 1810. Twee inrijpoorten verlenen toegang tot het erf waarop oudere bijgebouwen uitzien.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Hoeve Bleyenberg van 1810

Korbeekse Kerkstraat 36-40, Nijvelsebaan 179-181 (Bertem)
Hoeve van 1810. Twee inrijpoorten verlenen toegang tot het erf waarop oudere bijgebouwen uit de 17de of 18de eeuw uitzien.