Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Het Steenen Hof met papier- en kartonmolen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
32273
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/32273

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Hof Ter Steen, landbouwcomplex met watermolen waarvan de oorsprong opklimt tot de 14de eeuw.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Het Steenen Hof met papier- en kartonmolen

Alsembergsesteenweg 639 (Beersel)
Hof Ter Steen, landbouwcomplex met watermolen waarvan de oorsprong opklimt tot de 14de eeuw.