Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Parochiekerk Sint-Medarus en -Gildardus

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 32275   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/32275

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

In 1874 werd gestart met de bouw van de nieuwe kerk en op 16 juli 1877 volgde de plechtige inwijding door Monseigneur Anthonis, hulpbisschop van Mechelen. Aan westzijde voorafgegaan door een vierledige, mogelijk tot de 13de eeuw opklimmende klokkentoren die, mits aanpassingen, de voorgaande verbouwingen wist te overleven.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Parochiekerk Sint-Medarus en -Gildardus

Rossemdorp zonder nummer (Meise)
Georiƫnteerde, neogotische parochiekerk van 1874 naar ontwerp van 1873 van de hand van G. Hansotte, gelegen te midden van een omringend, ommuurd kerkhof, door een latere uitbreiding geopend aan de noordzijde.