Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Dekenij van de lakenwevers

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 32301   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/32301

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Voormalig gildehuis van de Leuvense lakenwevers, gebouwd in 1680 naast het 15de-eeuwse stadhuiscomplex.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Dekenij van de lakenwevers

Naamsestraat 3 (Leuven)
Gildehuis van de Leuvense lakenwevers, gebouwd in 1680 naast het 15de-eeuwse stadhuiscomplex.