Vastgesteld bouwkundig erfgoed

19de-eeuwse dorpswoning

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
32333
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/32333

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Nieuwstraat nr. 62. Dwars op de straat ingeplante 19de-eeuwse woning. Verankerde en geschilderde baksteenbouw onder pannen zadeldak. Getoogde muuropeningen. Achtergevel gemarkeerd door recente uitbreiding.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Dorpswoning uit de 19de eeuw

Nieuwstraat 62 (Avelgem)
Dwars op de straat ingeplante 19de-eeuwse woning. Verankerde en geschilderde baksteenbouw onder pannen zadeldak. Getoogde muuropeningen. Achtergevel gemarkeerd door recente uitbreiding.