Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Twee afsluitingspalen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 20-09-2010 tot heden

ID: 32341   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/32341

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Twee afsluitingspalen, geplaatst langsheen de voormalige toegangsdreef tot het kasteel de Jonghe d'Ardoye.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Twee afsluitingspalen

Kasteelstraat zonder nummer (Ardooie)
Twee afsluitingspalen, geplaatst langsheen de voormalige toegangsdreef tot het kasteel de Jonghe d'Ardoye.