Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Gesloten hoeve van 1778

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
32384
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/32384

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Voorheen gesloten hoeve, waarvan het oorspronkelijk woonhuis en een gedeelte van de stallingen bewaard gebleven zijn.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Gesloten hoeve van 1778

Boterstraat 26 (Hoegaarden)
Voorheen gesloten hoeve, waarvan het oorspronkelijk woonhuis uit 1778 en een gedeelte van de stallen bewaard gebleven zijn.