Pastorie Sint-Pietersparochie

Beschermd monument van 13-11-2002 tot heden

Locatie

Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Aarschot
Deelgemeente Langdorp
Straat Langdorpsesteenweg
Locatie Langdorpsesteenweg 299 (Aarschot)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/24001/137.1
  • OB001492

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Pastorie Sint-Pietersparochie met tuin

Langdorpsesteenweg 299, Aarschot (Vlaams-Brabant)

Pastorie bij de Sint-Pietersparochie, gelegen direct ten westen van de kerk. De pastorie vormt een geheel met de kerk en kerkhof.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Deze bescherming betreft de pastorie bij de Sint-Pietersparochie (enkel het gebouw).

Waarden

De pastorie is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Als voormalige afhankelijkheid van de Sint-Geertui-abdij van Leuven vormt deze 1791 gedateerde pastorie een mooi voorbeeld van een laatclassicistische plattelandspastorie opgevat als vijf traveeën breed en twee bouwlagen hoog, bakstenen dubbelhuis met symmetrische en evenwichtige gevelordonnantie bepaald door rechthoekige deur- en vensteromlijstingen in een natuurstenen plattebandomlijsting met vooruitspringende sluitsteen. Het interieur met fraaie Louis XVI-trap getuigt voornamelijk van een sobere herinrichting, in 1877 gerealiseerd naar ontwerp van architect M. Gife.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.