Beschermd monument

Pastorie Sint-Pietersparochie

Beschermd monument van 13-11-2002 tot heden

ID: 324   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/324

Besluiten

Parochiekerk Sint-Pieter en kerhof, pastorie, bomen in pastorietuin en dorpskern van Langdorp
definitieve beschermingsbesluiten: 13-11-2002  ID: 3966

Beschrijving

Deze bescherming betreft de pastorie bij de Sint-Pietersparochie (enkel het gebouw).Waarden

De pastorie is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Als voormalige afhankelijkheid van de Sint-Geertui-abdij van Leuven vormt deze 1791 gedateerde pastorie een mooi voorbeeld van een laatclassicistische plattelandspastorie opgevat als vijf travee├źn breed en twee bouwlagen hoog, bakstenen dubbelhuis met symmetrische en evenwichtige gevelordonnantie bepaald door rechthoekige deur- en vensteromlijstingen in een natuurstenen plattebandomlijsting met vooruitspringende sluitsteen. Het interieur met fraaie Louis XVI-trap getuigt voornamelijk van een sobere herinrichting, in 1877 gerealiseerd naar ontwerp van architect M. Gife.


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Pastorie Sint-Pietersparochie met tuin

Langdorpsesteenweg 299 (Aarschot)
Pastorie uit 1791 met pastorietuin van 46 are bij de Sint-Pietersparochie. In de tuin bevinden zich sporen van de oorspronkelijke beplanting (monumentale zomereik, haagbeukenhaag...). De met de voorgevel naar de Langdorpsesteenweg gerichte pastorie ligt momenteel vlak naast de kerk, ter hoogte van de westingang. Een gekasseid voortuintje afgesloten met lage, getrapt uitgewerkte muur vervangt een op de Poppkaart (circa 1860) nog voorgesteld en inmiddels verdwenen poortgebouw en koetshuis.