Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Villa Nelly

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 32407   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/32407

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Hoekhuis van twee bouwlagen, gekenmerkt door de met een houten luifel bekroonde afgesnuite hoek en de uitgewerkte houten kroonlijsten.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Villa Nelly

Vandenpeereboomstraat 58 (Halle)
Hoekhuis van twee bouwlagen, gekenmerkt door de met een houten luifel bekroonde afgesnuite hoek en de uitgewerkte houten kroonlijsten.