Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoekhuis

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
32419
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/32419

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Hoekhuis van twee traveeën met drie en een halve bouwlaag. Neotraditionele voorgevel; herinneringssteen 1679 in de top.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Hoekhuis

Grote Markt 14, Hoornstraat 1 (Halle)
Hoekhuis van twee traveeën met drie en een halve bouwlaag. Neotraditionele voorgevel; herinneringssteen 1679 in de top.