Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Huis In de Roos

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 32440   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/32440

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Heden bepleisterd huis uit de tweede helft van de 18de eeuw voorzien van een gevelsteen met opschrift "IN DE ROOS".Aanduiding van

Is de vaststelling van

Huis In de Roos

Diestsesteenweg 71-73, 71a (Lubbeek)
Bepleisterd burgerhuis uit de tweede helft van de 18de eeuw.