Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Eclectisch burgerhuis

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
32443
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/32443

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Eclectisch pand naar ontwerp van architecten O. en E. Thomas (Brussel) van 1921.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Eclectisch burgerhuis

Maloulaan 7 (Ieper)
Eclectisch pand naar ontwerp van architecten O. en E. Thomas (Brussel) van 1921.