Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Dorpswoning

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
32482
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/32482

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Dorpswoning, als eerste van een rij van drie kleine eenlaagswoningen, opklimmend tot het tweede kwart van de 19de eeuw, vernieuwd tijdens het interbellum.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Dorpswoning

Kortrijksestraat 73 (Ardooie)
Dorpswoning, als eerste van een rij van drie kleine eenlaagswoningen, opklimmend tot het tweede kwart van de 19de eeuw, vernieuwd tijdens het interbellum.