Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Kapel Onze-Lieve-Vrouw van het Heilig Hart

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
32496
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/32496

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Bakstenen kapel verlevendigd met gesinterde baksteen en gedateerd "18/JVC/88"; naast de spitsboogvormige muuropening, een ingemetselde steen ter nagedachtenis van graaf A. de Ribaucourt.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Kapel Onze-Lieve-Vrouw van het Heilig Hart

Breemstraat zonder nummer (Steenokkerzeel)
Bakstenen kapel verlevendigd met gesinterde baksteen en gedateerd 1888.