Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Afspanning

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 32500   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/32500

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Op de hoek met de Wezemaalbaan, voormalige afspanning (bewaarde ringen in de gevel) op de gevelsteen boven de deur gedateerd 1822.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Afspanning

Dutselstraat 1 (Holsbeek)
Afspanning op de gevelsteen boven de deur gedateerd 1822. Twee verdiepingen hoog bak- en zandstenen dubbelhuis.