Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Parochiekerk Heilige Genoveva

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 32508   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/32508

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Belangrijke middeleeuwse kerk, reeds voor 1290 bekend als bedevaartsoord. Bouwwerk toegeschreven aan Meester Franco de Lintris, die te Diest werkte in 1329; branden in 1597 en 1676, na lichtere beschadiging in 1506.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Parochiekerk Sint-Genoveva

Sint-Genovevaplein zonder nummer (Tienen)
Hallenkerk met kern uit circa 1200 en later uitgebreid in verschillende fasen, belangrijke middeleeuwse kerk reeds voor 1290 bekend als bedevaartsoord, bouwwerk toegeschreven aan Meester Franco de Lintris.