Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Dorpskern Zepperen

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 28-07-1983 tot heden

ID: 3252   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/3252

Besluiten

Kerkhofmuur met inrijpoort, pastorie Sint-Genovevaparochie, rentmeesterhuis en hun omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 28-07-1983  ID: 1944

Beschrijving

De bescherming als dorpsgezicht betreft de kern van historische gebouwen in het centrum van de gemeente Zepperen, met de parochiekerk Sint-Genoveva, het kerkhof en de kerkhofmuur met inrijpoort, de pastorie en het rentmeestershuis en hun onmiddellijke omgeving.Waarden

De kerkhofmuur met inrijpoort, de pastorie en het rentmeestershuis met hun onmiddellijke omgeving zijn beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de omvattende bescherming van

Hoeve

Sint-Genovevaplein 5 (Sint-Truiden)
Naar verluidt gebouwd circa 1870-1880. Bakstenen gebouwen onder zadeldaken, boerenburgerhuis en dwarsschuur aan de straatkant, met dienstgebouwen in L-vorm gegroepeerd rondom een klein, gedeeltelijk gekasseid erf.


Parochiekerk Sint-Genoveva

Sint-Genovevaplein zonder nummer (Sint-Truiden)
Voormalige afhankelijkheid van het Sint-Servaaskapittel van Maastricht. De kerk is gelegen te midden van het kerkhof dat toegankelijk is via een bakstenen poortgebouw.


Pastorie Sint-Genovevaparochie

Sint-Genovevaplein 21 (Sint-Truiden)
Alleenstaand, classicistisch herenhuis, met een voortuin, afgesloten door middel van een taxushaag, en een boomgaard achter het huis.


Rentmeestershuis van het Sint-Servaaskapittel van Maastricht

Zepperen-Dorp 12 (Sint-Truiden)
Verblijfplaats van de kanunnik-rijproost, vertegenwoordiger van het kapittel. Herenhuis met hoevegebouwen, achteruit gelegen ten opzichte van de straat, ten oosten van de kerk.