Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Kasteelhoeve

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 32550   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/32550

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Gesloten hoeve met gebouwen van geel- en witgeschilderde baksteen onder zadeldaken, daterend uit de 19de eeuw.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Kasteelhoeve

Budingen 24 (Halle)
Gesloten hoeve met gebouwen van geel- en witgeschilderde baksteen onder zadeldaken, daterend uit de 19de eeuw.