Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Klooster der predikheren

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
32568
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/32568

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Rest van het voormalig prdikherenklooster, meer bepaald het gedeelte waarin zich volgens dominicaan B. De Jonghe (1719) de kloosterbibliotheek bevond.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Klooster der predikheren

Sint-Annastraat zonder nummer (Leuven)
Rest van het voormalig predikherenklooster, meer bepaald het gedeelte waarin zich volgens dominicaan B. De Jonghe de kloosterbibliotheek bevond.

Andere relaties

Wordt opgevolgd door

Klooster der predikheren

Sint-Annastraat zonder nummer (Leuven)