Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoeve-brouwerij 't Paenhuys

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 09-11-2011 tot heden

ID: 32599   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/32599

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Voormalige hoeve-brouwerij ('t Paenhuys) teruggaand tot het einde van de 18de, begin 19de eeuw.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Hoeve-brouwerij 't Paenhuys

Stoopkensstraat 82, 82A-H (Hoegaarden)
Voormalige hoeve-brouwerij teruggaand tot het einde van de 18de, begin 19de eeuw.