Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Parochiekerk Sint-Amandus

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
32624
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/32624

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Neogotische constructie (1875) ter vervanging van een ouder gebouw waarvan de onderbouw als sokkel aan de westkant werd hergebruikt: klein en onregelmatig breuksteenverband van groen- en bruinachtige zandsteen; in de westgevel werden tevens elementen van de toestand circa 1775 hergebruikt.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Parochiekerk Sint-Amandus met kerkhof

Zwarte Molenstraat zonder nummer (Pepingen)
Neogotische constructie van 1875 ter vervanging van een ouder gebouw waarvan de zandstenen onderbouw als sokkel aan de westkant werd hergebruikt, gelegen binnen ommuurd kerkhof, in de kerk orgel van 1856.