Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hotel Kosmos

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
32654
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/32654

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Zogenaamd ‘Kosmos’, hotel gelegen op de Rodeberg en uitgebouwd met een panoramisch zicht op de vallei van de Hellegatbeek en de dorpskom van Westouter. Dit hotel werd gebouwd in de jaren 1930 in toen nog volledig landelijke omgeving. Het betreft aldus een getuige van het ontluikende toerisme tijdens het interbellum op de Rodeberg. De toeristische activiteit nam voornamelijk na de tweede wereldoorlog een hoge vlucht. Dit hotel werd gebouwd, als gasthof in het jaar 1934 naar ontwerp van architect J. De Brabandere (Ieper). Twee jaar (1936) later werd het gebouw in noordelijke richting uitgebreid met een eetzaal cf. grondplan. In de jaren 1960 en 1970 werd het gebouw verschillende malen vergroot. Het oorspronkelijke volume uit de jaren dertig is nog volledig herkenbaar in het huidig gebouw. Modernistisch gebouw van drie bouwlagen onder platdak van 1934. Parement van gele baksteenAanduiding van

Is de vaststelling van

Hotel Kosmos

Rodebergstraat 53 (Heuvelland)
Zogenaamd ‘Kosmos’, hotel gelegen op de Rodeberg en uitgebouwd met een panoramisch zicht op de vallei van de Hellegatbeek en de dorpskom van Westouter. Dit hotel werd gebouwd in de jaren 1930 in toen nog volledig landelijke omgeving. Het betreft aldus een getuige van het ontluikende toerisme tijdens het interbellum op de Rodeberg. De toeristische activiteit nam voornamelijk na de tweede wereldoorlog een hoge vlucht. Dit hotel werd gebouwd, als gasthof in het jaar 1934 naar ontwerp van architect J. De Brabandere (Ieper). Twee jaar (1936) later werd het gebouw in noordelijke richting uitgebreid met een eetzaal cf. grondplan. In de jaren 1960 en 1970 werd het gebouw verschillende malen vergroot. Het oorspronkelijke volume uit de jaren dertig is nog volledig herkenbaar in het huidig gebouw. Modernistisch gebouw van drie bouwlagen onder platdak van 1934. Parement van gele baksteen