Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Huizenrijen van ééngezinswoningen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
32669
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/32669

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Twee huizenrijen van gekoppelde ééngezinswoningen onder pannen bedaking. Ensemble in vereenvoudigde regionale stijl, vermoedelijk daterend uit 1920-1930 en volgende.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Huizenrijen van ééngezinswoningen

Billaststraat 5-13, Gorislaan 52-60 (Steenokkerzeel)
Huizenrijen van gekoppelde ééngezinswoningen onder pannen bedaking, daterend uit 1920-1930 en volgende.