Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Neotraditionele villa

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 08-11-2012 tot heden

ID
32675
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/32675

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Neotraditionele villa uit het eerste kwart van de 20ste eeuw gelegen in een omhaagde tuin.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Neotraditionele villa

H. Moeremanslaan 5 (Dilbeek)
Neotraditionele villa uit het eerste kwart van de 20ste eeuw gelegen in een omhaagde tuin.