Watermolen Ezeldijkmolen

Beschermd monument van 04-12-2003 tot heden

Locatie

Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Diest
Deelgemeente Diest
Straat Schaffensestraat
Locatie Schaffensestraat 12 (Diest)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/24020/228.1
  • OB001671

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Watermolen Ezeldijkmolen

Ezeldijk 12, Diest (Vlaams-Brabant)

Grote watermolen, opgetrokken op een aftakking van de Demer; gebouw in de vorm van een Latijns kruis met trapgevels aan de vier uiteinden.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De Ezeldijkmolen, een watermolen te Diest, is beschermd als monument.

Waarden

De Ezeldijkmolen is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

De Ezeldijkmolen, een kruisvormig complex in zogenaamde bak- en zandsteenstijl, werd in 1550 in opdracht van de prinsen van Oranje onder leiding van bouwmeester Jan Van der Vliet opgetrokken op de fundamenten van de 13de-eeuwse Aleidis- en Coenenmolens, in 1553 in gebruik genomen en niet lang daarna verpacht aan de huidevetters tot het einde van de 18de eeuw.
Als graan-, mout- en schorsmolen niet alleen relict van het pre-industriële tijdperk, maar tevens getuige van de mechanisatie in laatste kwart van de 19de eeuw door aandrijving op stoom en de plaatsing van een gietijzeren molenmechanisme in 1875. Deze industrialisatie had een ongekende bloei van het molenbedrijf tot gevolg, gepaard met de uitbreiding van de gebouwen aan de Ezeldijkgang.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.