Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Dorpswoning

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
32710
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/32710

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Kan voorheen met nummer 10 een groot goed hebben uitgemaakt. Heden gecementeerd tweeverdiepingshuis onder pannen zadeldak, in kern opklimmend tot de 18de eeuw.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Burgerhuis De Page

Fezelarenstraat 2-4 (Overijse)
Burgerwoning met gecementeerde gevel en mogelijk met oudere 18de-eeuwse kern. Deze woning maakte deel uit van de gesloopte brouwerij "De Page", gelegen ten zuiden in het Fezelarenstraat.