Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Twee gekoppelde stadswoningen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
32717
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/32717

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Twee gekoppelde enkelhuizen van hetzelfde type als nrs. 43, 49 en 51, oorspronkelijk in spiegelbeeldschema en daterend uit de jaren 1870-1880, met doorlopende houten kroon- met tandlijst.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Gekoppelde stadswoningen

Blijde-Inkomststraat 52-54 (Leuven)
Gekoppelde enkelhuizen, oorspronkelijk in spiegelbeeldschema en daterend uit de jaren 1870-1880, met doorlopende houten kroon- met tandlijst.