Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Burgerhuis De vijf Wondekes

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 32722   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/32722

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Huisnaam voor het eerst vermeld in 1675. Waarschijnlijk verwijzend naar het college "vande vyff wonden ons Heeren Jesu Christi, genoemt Craenendonck".Aanduiding van

Is de vaststelling van

Burgerhuis De vijf Wondekes

Schrijnmakersstraat 4-6 (Leuven)
Huisnaam voor het eerst vermeld in 1675. Breedhuis met geknikte gevelwand, twee bouwlagen en vijf travee├źn tellend, door middel van vier afzonderlijke gevelstenen 1721 gedateerd.