Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Parochiekerk Sint-Eustachius

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 32732   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/32732

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Ruim gebouw, dat een stevige westtoren omvat tussen twee zijbeuken, drie beuken van vier traveeën op zuilen, een breed transept, en aan de oostzijde een koor dat achter het presbyterium uitloopt op een vijfhoekige absis. Massieve, gotische klokkentoren van ijzerzandsteen uit de streek, opgebouwd circa 1300.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Parochiekerk Sint-Eustachius

Pater R. Van De Wouwerstraat zonder nummer (Scherpenheuvel-Zichem)
Ruim gebouw met massieve, gotische klokkentoren van ijzerzandsteen opgebouwd circa 1300, schip uit de 15de eeuw, dwarsbeuk en zijkoren in laatgotische stijl uit de 16de eeuw.