Pastorie Sint-Christoffelparochie, kerkhof en restanten kerk Sint-Christoffel

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 21-12-2001 tot heden

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Maasmechelen
Deelgemeente Opgrimbie
Straat Kerkstraat, Pelsstraat
Locatie Kerkstraat 54-56, Pelsstraat 2 (Maasmechelen)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.02/73107/104.1
  • OL001467

Is de omvattende bescherming van

Kerk Sint-Christoffel met kerkhof

Kerkstraat zonder nummer, Maasmechelen (Limburg)

Het laatgotisch mergelstenen koor is de enige restant van de voormalige Sint-Christoffelkerk uit de 16de eeuw.

Pastorie van de Sint-Christoffelparochie

Pelsstraat 2, Maasmechelen (Limburg)

Alleenstaand breedhuis van het dubbelhuistype, gedateerd 1846, gelegen in een omhaagde tuin.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De omgeving van het koor van de voormalige parochiekerk Sint-Christoffel is beschermd als dorpsgezicht. De bescherming omvat de pastorie met omliggende tuinen en het perceel rondom het koor, met restanten van het kerkhof, de kerkhofmuur en ondergrondse restanten van de 16de-eeuwse kerk.

Waarden

De onmiddellijke omgeving van de Sint-Christoffelkerk is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Het omringend perceel dat tevens de ondergrondse restanten bevat van de 16de-eeuwse kerk, het omgevend kerkhof en de 19de-eeuwse pastorie ten noorden van de kerk vormen de oude kern van de voormalige dorpskom.
Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.